ruv

Nawiewnik RVU

Nawiewnik RVU (Rehact Ventilation Unit) jest urządzeniem zapewniającym dopływ świeżego  powietrza do pomieszczenia w sposób ciągły, powolnym strumieniem, eliminując turbulencje.

res

Technologia RES

Technologia RES to inteligentny system, który  łączy w sobie trzy najważniejsze systemy w budownictwie: wentylację, ogrzewanie i chłodzenie.